Επικοινωνία

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Γ. ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ

Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/κος (ΑΠΘ), M.Sc. MSOR (WBS), PhD Economics

Διευθύνων Σύμβουλος

INVENTICS A.E.

9o Χλμ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης, Τ.Θ. 60714

Τ.Κ. 57001 Θέρμη

Θεσσαλονίκη

Voice: +30 2310474400

Fax: +30 2310801454

Email: stathis@inventics.net

Στοιχεία επικοινωνίας